Φοιτητική Μέριμνα


Κάθε ακαδημαϊκό έτος το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στεγάζει και σιτίζει έναν αριθμό φοιτητών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το Ίδρυμα και τα κονδύλια που διαθέτει στον προϋπολογισμό του.

Η στέγαση των φοιτητών πραγματοποιείται στη Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα και σε συμβεβλημένα ξενοδοχεία, καθώς επίσης και η σίτιση των φοιτητών στο Φοιτητικό Εστιατόριο.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη σίτιση και τη στέγαση των νεοεισαχθέντων φοιτητών παρέχονται στη σελίδα: Φοιτητική Μέριμνα

Βλ. επίσης: