Επικοινωνία

Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με τους συνδικαλιστικούς φορείς του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Σύλλογος Μελών ΔΕΠ (ΕΔΙΠ)

Διεύθυνση: Ι. Θεοτόκη 72 (πρώην κτίριο Τμήματος Ιστορίας), 49100 Κέρκυρα
Ημέρες και ώρες λειτουργίας γραφείου: κάθε Τρίτη και Πέμπτη από 11:00 έως 13:00.

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού

Διεύθυνση: Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλέφωνα: 26610 87400 - 26610 87490 - 26610 87610
Fax: 26610 - 87640
Ε-mail Γραμματέα ΣΥ.ΔΙ.Π.Ι.Π: corina@ionio.gr