Διεθνείς Συνεργασίες


Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων συμπεριλαμβάνεται και η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς της αλλοδαπής στα πλαίσια της ανάπτυξης και οργάνωσης των διεθνών και δημοσίων σχέσεων του Ιδρύματος.
Διεθνείς Συνεργασίες εκτός Erasmuspdf document - 186K
(ενημέρωση: 07-03-2016)
Συγκεκριμένα, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο είναι μέλος στους κάτωθι διεθνείς οργανισμούς: