Ανακοίνωση Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

Social Media
Δημοσίευση: 08-12-2011 13:34 | Προβολές: 689
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 240.16 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που συμμετέχουν στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα, καλούν τους υποψηφίους που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στις ερευνητικές περιοχές που ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω και αφορούν γνωστικά αντικείμενα μελών ΔΕΠ του Προγράμματος, να υποβάλουν αίτηση.

 • Ανάλυση / Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
 • Επιχειρησιακή Έρευνα και Προσομοίωση
 • Ποιότητα Υπηρεσιών και Διασύνδεση Δικτύων (QoS & Network Interconnectivity)
 • Τεχνο-Οικονομικά των Τηλεπικοινωνιών και Οικονομικά των Δικτύων (Techno-economics of Telecommunications and Network Economics)
 • Προσαρμοστική και Κινητή Ηλεκτρονική Μάθηση (Adaptive and Mobile E-Learning)
 • Web 2.0 στον Τουρισμό (Tourism 2.0, Travel 2.0)
 • Επιχειρηματική Μοντελοποίηση και Αρχιτεκτονικές
 • Ολοκλήρωση Επιχειρηματικών Εφαρμογών (enterprise application integration)-Διαλειτουργικότητα (interoperability)
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-government)
 • Πληροφοριακά Συστήματα για Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 • Πληροφοριακά Συστήματα και Στρατηγικό Management
 • Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web)
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν 19 Δεκεμβρίου 2011 έως 20 Ιανουαρίου 2012 στη Γραμματεία των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών τα απαραίτητα δικαιολογητικά εφόσον προηγουμένως έχουν τη σύμφωνη γνώμη προτεινόμενου Επιβλέποντα Καθηγητή.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την σελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος στην διεύθυνση http://www.uom.gr Νέο παράθυρο, http://mis.uom.gr Νέο παράθυρο ή ν’ απευθυνθούν στην Γραμματεία των Δ.Π.Μ.Σ. (κτίριο Η΄, Ισόγειο) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-891514, e-mail:misgrad@uom.gr.

Στο συνημμένο αρχείο περιλαμβάνεται το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.


Επιστροφή


Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας