Οδηγίες διαπίστευσης των φωτογράφων στις τελετές ορκωμοσίας των πτυχιούχων φοιτητών/φοιτητριών του Ιονίου Πανεπιστημίου

Social Media
Δημοσίευση: 16-11-2021 13:17 | Προβολές: 948

Αξιότιμοι/ες Κύριοι και Κυρίες,


Σας ενημερώνουμε ότι οι τελετές Ορκωμοσίας των προπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών του Ιονίου Πανεπιστημίου θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με το ακόλουθο Πρόγραμμα και με την υποχρεωτική τήρηση κανόνων, απαιτήσεων και διαδικασιών της εκάστοτε ισχύουσας ΚΥΑ κατά της διασποράς της COVID-19.


· Τμήμα Ιστορίας
Δευτέρα, 6/12/2021, ώρα 10:30
· Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας
Τετάρτη, 1/12/2021, ώρα 10:30
· Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Τρίτη, 30/11/2021, ώρα 10:30
· Τμήμα Πληροφορικής
Δευτέρα, 29/11/2021, ώρα 10:30
· Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Παρασκευή 3/12/2021, ώρα 10.30
· Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Πέμπτη 2/12/2021, ώρα 10.30

Λόγω της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων οι ορκιζόμενοι δεν θα ενδυθούν την τήβεννο.

Στις παραπάνω τελετές θα συμμετάσχουν μόνο διαπιστευμένοι φωτογράφοι.

Οι διαπιστευμένοι φωτογράφοι εισέρχονται στους χώρους διεξαγωγής των τελετών κατόπιν επίδειξης και ελέγχου, είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικού νόσησης, είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωναϊό COVID-19 ή αρνητικής εξέτασης με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid-test)που έχει διεξαχθεί έως 48ώρες πριν από την εκάστοτε προγραμματισμένη τελετή, καθώς και του αντίστοιχου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας.

Η χρήση της προστατευτικής μάσκας (κατά προτίμηση χειρουργικής) είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες και παρευρισκόμενους στην τελετή τόσο κατά την είσοδο όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο διεξαγωγής της τελετής.

- Θα χορηγείται μία (1) διαπίστευση ανά φωτογραφικό εργαστήριο, με ανώτατο όριο τα τέσσερα εργαστήρια (με σειρά προτεραιότητας).

- Καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής, η φωτογράφιση θα πραγματοποιείται από συγκεκριμένες θέσεις, οι οποίες θα ορίζονται από τους υπαλλήλους του Ιδρύματος.

- Η χρήση του φωτογραφικού εξοπλισμού θα πρέπει να είναι διακριτική και να μην παρεμποδίζει την εκδήλωση.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φωτογράφοι, όπως υποβάλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση int_rel@ionio.gr έως και την Πέμπτη 25/11/2021 (πληροφορίες κα Δ. Καρβούνη, 26610-87608/87607).

Η διαπίστευση θα παραδίδεται την ημέρα της εκάστοτε τελετής και εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

 

Η Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διεθνών Σχέσεων & Εξωστρέφειας του Ιονίου Πανεπιστημίου
Αναπλ.Καθηγήτρια Χριστίνα Μπάνου


Επιστροφή


Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας