ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων συμπεριλαμβάνεται και η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς της αλλοδαπής στα πλαίσια της ανάπτυξης και οργάνωσης των διεθνών και δημοσίων σχέσεων του Ιδρύματος.


Συγκεκριμένα, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο είναι μέλος στους κάτωθι διεθνείς οργανισμούς: