ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Σελίδα 5 / 5 : <<<
University of Economics in Katowice - Πολωνία - Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Χώρα: Πολωνία
Κωδικός Erasmus: PL KATOWICH02
Ίδρυμα: University of Economics in Katowice
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Τύπος Κινητικότητας: Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): POLISH/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Επικοινωνία:
University of Galati "Duranea de Jos" - Ρουμανία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Ρουμανία
Κωδικός Erasmus: RO GALATI01
Ίδρυμα: University of Galati "Duranea de Jos"
Σχολή: Fac.of Letters
Τμήμα: Dept. ofEnglish Language and Litterature
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 23
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN:Β1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN:Β2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 4*20
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Nomination: 15 MAY /15 NOV
Διορίες Application: 15 JUNE/15 DEC
Επικοινωνία:
University of Insubria, Varese - Ιταλία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I VARESE 02
Ίδρυμα: University of Insubria, Varese
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Τύπος Κινητικότητας: Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Επικοινωνία:
University of Jaen - Ισπανία - Τμήμα Πληροφορικής
Χώρα: Ισπανία
Κωδικός Erasmus: E JAEN01
Ίδρυμα: University of Jaen
Τμήμα: Informatics
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής
Κωδικός ISCED: 061
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): ES/EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): ES/EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Διοικητικού Προσωπικού (STT): ES/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*8
Διορίες Nomination: 30 JUNE/ 30 NOV
Επικοινωνία:
University of Lodz - Πολωνία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Πολωνία
Κωδικός Erasmus: PL LODZ01
Ίδρυμα: University of Lodz
Σχολή: Faculty of Philosophy
Τμήμα: Institute of English Studies
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 232
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN:Β1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN:Β2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Διορίες Application: 30 JUNE / 15 DEC
Επικοινωνία:
University of Malaga - Ισπανία - Τμήμα Πληροφορικής
Χώρα: Ισπανία
Κωδικός Erasmus: E MALAGA01
Ίδρυμα: University of Malaga
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής
Κωδικός ISCED: 061
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): ES: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): ES: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*12 (UG) 1*6 (PG)
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 15 JUNE/ 1 NOV
University of Malta - Μάλτα - Τμήμα Πληροφορικής
Χώρα: Μάλτα
Κωδικός Erasmus: MT MALTA01
Ίδρυμα: University of Malta
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής
Κωδικός ISCED: 061
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 1 JUNE/ 1 NOV
University of Malta - Μάλτα - Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Χώρα: Μάλτα
Κωδικός Erasmus: MT MALTA01
Ίδρυμα: University of Malta
Σχολή: Faculty of Social Wellbeing/Gender Studies και Digital Arts
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Κωδικός ISCED: 211
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*12 ( Gender Studies- D) 2* 12 (Digital Arts- UG & D)
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16 ( Gender Studies) 2* 16 (Digital Arts)
Διορίες Nomination: 31 MAY/ 1 NOV
Διορίες Application: 1 JULY/ 1 DEC
Επικοινωνία:
University of Music and Performing Arts Graz - Αυστρία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Αυστρία
Κωδικός Erasmus: A GRAZ03
Ίδρυμα: University of Music and Performing Arts Graz
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER/EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER/EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Διοικητικού Προσωπικού (STT): GER/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 1*9 or 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*8
Διορίες Nomination: 2 MARCH/ 2 OCT
Διορίες Application: 15MARCH/10 OCT
University of Nicosia - Κύπρος - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Κύπρος
Κωδικός Erasmus: CY NIKOSIA14
Ίδρυμα: University of Nicosia
Σχολή: School of Education
Τμήμα: Dept. of Music & Dance
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GR/EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GR/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Nomination: 30 APRIL/ 25 OCT
Διορίες Application: 30 MAY/ 25 NOV
University of Pitesti - Ρουμανία - Τμήμα Πληροφορικής
Χώρα: Ρουμανία
Κωδικός Erasmus: RO PITESTI01
Ίδρυμα: University of Pitesti
Σχολή: Fac. de Mathematica-Informatica
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής
Κωδικός ISCED: 061
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): RO/EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): RO/EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Διοικητικού Προσωπικού (STT): RO/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*8
Διορίες Application: 30 JUNE/ 30 NOV
Επικοινωνία:
University of Regensburg - Γερμανία - Τμήμα Πληροφορικής
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D REGENSB01
Ίδρυμα: University of Regensburg
Τμήμα: Management Information Systems
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής
Κωδικός ISCED: 061
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): DE/EN : B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): DE/EN : B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*12
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Nomination: 1 MAY/ 1 NOV
Διορίες Application: 15 MAY/ 15 NOV
University of Rijeka (UNIRI) - Κροατία - Τμήμα Πληροφορικής
Χώρα: Κροατία
Κωδικός Erasmus: HR RIJEKA01
Ίδρυμα: University of Rijeka (UNIRI)
Τμήμα: Department of Informatics
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής
Κωδικός ISCED: 061
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN: C1
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*20
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Διορίες Application: 10 JUNE/ 10 APRIL
University of Sakarya - Τουρκία - Τμήμα Ιστορίας
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR SAKARYA01
Ίδρυμα: University of Sakarya
Τμήμα: Department of History
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ιστορίας
Κωδικός ISCED: 0222
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): TR/EN:Β1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): TR:EN:Β2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 5*25
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Διορίες Application: MID AUG/ MID DEC
Επικοινωνία:
University of Silesia, Katowice - Πολωνία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Πολωνία
Κωδικός Erasmus: PL KATOWIC01
Ίδρυμα: University of Silesia, Katowice
Σχολή: Faculty of Philology
Τμήμα: Institute of English
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 230
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): POL/ EN:Β1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): POL/ EN:Β2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Διορίες Application: 30 JUNE / 30 NOV
University of Tartu - Εσθονία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Εσθονία
Κωδικός Erasmus: EE TARTU02
Ίδρυμα: University of Tartu
Σχολή: Viljandi Culture Academy
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN : B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 3*15
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 3*24
Διορίες Application: 15 APRIL/ 1 NOV
University of Warsaw - Πολωνία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Πολωνία
Κωδικός Erasmus: PL WARSZAW01
Ίδρυμα: University of Warsaw
Τμήμα: Institute of Applied Linguistics Institute of Specialized and Intercultural Communication
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 23
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): POL:Β1, EN:Β2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): POL:Β1, EN:C2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Διορίες Application: 15 JUNE / 15 NOV
Univerzita Konstantina Filozofa V Nitre - Σλοβακία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Σλοβακία
Κωδικός Erasmus: SK NITRA01
Ίδρυμα: Univerzita Konstantina Filozofa V Nitre
Σχολή: Faculty of Arts
Τμήμα: Dept.of Translatology
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 222
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): SL/EN/GER/RUS/FR: Β2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): SL/EN/GER/RUS/FR: Β2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 2*16
Διορίες Nomination: 15 MAY/ 15 NOV
Διορίες Application: 31 MAY / 30 NOV
Επικοινωνία:
Univerzita Konstantina Filozofa V Nitre - Σλοβακία - Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Χώρα: Σλοβακία
Κωδικός Erasmus: SK NITRA01
Ίδρυμα: Univerzita Konstantina Filozofa V Nitre
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Κωδικός ISCED: 0321- Journalism and reporting
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*5
Ventspils University College - Λετονία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Λετονία
Κωδικός Erasmus: LV VENTSPI01
Ίδρυμα: Ventspils University College
Σχολή: Fac.of Translation/Interpreting
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 023
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN:Β1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN:Β2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Nomination: 1 JULY / 1 DEC
Vilnius University - Λιθουανία - Τμήμα Πληροφορικής
Χώρα: Λιθουανία
Κωδικός Erasmus: LT VILNIUS01
Ίδρυμα: Vilnius University
Σχολή: Dept.of Informatics Methodology,VUIMI
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής
Κωδικός ISCED: 061
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Διοικητικού Προσωπικού (STT): EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*6
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*8
Διορίες Application: 1 JUNE/ 15 NOV
Επικοινωνία:
Yasar Universitesi - Τουρκία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR IZMIR 05
Ίδρυμα: Yasar Universitesi
Τμήμα: Translation and Interpretation
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 223
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN:Β2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN:Β2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Nomination: 1 JUNE/ 15 SEP
Διορίες Application: 30 JUNE / 15 OCT
Yeditepe University - Τουρκία - Τμήμα Ιστορίας
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR ISTANBU21
Ίδρυμα: Yeditepe University
Σχολή: Fac. of Arts and Sciences -Department of History
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ιστορίας
Κωδικός ISCED: 0222
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN:Β1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN:Β2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 5*25
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Διορίες Nomination: 1 AUG/1 JAN
Διορίες Application: 15 AUG/ 15 JAN
Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Κύπρος - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Κύπρος
Κωδικός Erasmus: CY NIKOSIA24
Ίδρυμα: Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GR/EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GR/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 3*18
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Nomination: 30 JUNE/ 31 OCT
Διορίες Application: 15 JULY/ 30 NOV
Επικοινωνία:
Πανεπιστήμιο Κύπρου - Κύπρος - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Κύπρος
Κωδικός Erasmus: CY NICOSIA01
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα: Dept. of French Studies & Modern Languages Dept. of Byzantine and Modern Greek Studies, ΜΟΝΟ STAFF Dept. of English Studies ΜΟΝΟ STAFF
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 022 023
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GR/EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GR/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*20 (Department of French Studies and Modern Languages)
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8 (Department of French Studies and Modern Languages) 1*8 (Department of English Studies) 1*8 (Department of Byzantine and Modern Greek Studies)
Διορίες Nomination: 1 MAY/ 1 OCT
Διορίες Application: 20 MAY/ 20 OCT
Σελίδα 5 / 5 : <<<
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας