ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Σελίδα 2 / 5 : <<<>>>
Hochschule for Musik and Tanz Koln - Γερμανία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D KOELN03
Ίδρυμα: Hochschule for Musik and Tanz Koln
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER:B1
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*18
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 15 APRIL
Επικοινωνία:
Hochschule für Musik "Carl Maria von Weber", Dresden - Γερμανία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D DRESDEN05
Ίδρυμα: Hochschule für Musik "Carl Maria von Weber", Dresden
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER/EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 1*12
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*8
Διορίες Application: 31 MARCH/ 15 NOV
Επικοινωνία:
Hochschule fur Musik Detmold - Γερμανία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D DETMOLD01
Ίδρυμα: Hochschule fur Musik Detmold
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER/EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Διορίες Nomination: 15 MARCH/1 NOV
Διορίες Application: 30 JUNE/ 31 JAN
Hochschule fur Musik Franz Liszt Weimar - Γερμανία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D WEIMAR02
Ίδρυμα: Hochschule fur Musik Franz Liszt Weimar
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER/EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*18
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*8
Διορίες Application: 31 MAR
Hochschule fur Musik Wurzburg - Γερμανία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: DWURZBUR02
Ίδρυμα: Hochschule fur Musik Wurzburg
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER/EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 1*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 3*24
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*8
Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover - Γερμανία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D HANNOVE04
Ίδρυμα: Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 212
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER/EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*20
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*8
Διορίες Application: 31 MAR
Επικοινωνία:
Istanbul Bilgi University - Τουρκία - Τμήμα Ιστορίας
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR ISTANBU11
Ίδρυμα: Istanbul Bilgi University
Τμήμα: Department of History
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ιστορίας
Κωδικός ISCED: 0222
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN:Β2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN:Β2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Nomination: 15 JUNE/ 15 NOV
Παρατηρήσεις:
ONLINE NOMINATION
Istanbul Universitesi - Τουρκία - Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR ISTANBU03
Ίδρυμα: Istanbul Universitesi
Σχολή: Informatics
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): TR/EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): TR/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Διορίες Application: 15 JUNE/ 15 NOV
Επικοινωνία:
Istanbul Universitesi - Τουρκία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR ISTANBU03
Ίδρυμα: Istanbul Universitesi
Σχολή: Faculty of Letters
Τμήμα: English Translation and Interpreting Department
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 223
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): TUR/EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): TUR/EN: B1
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 4*20
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 15 JUNE / 15 NOV
Istanbul University - Τουρκία - Τμήμα Ιστορίας
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR ISTANBU03
Ίδρυμα: Istanbul University
Τμήμα: Fac.of Letters - Dept. of Ancient History
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ιστορίας
Κωδικός ISCED: 0225
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): TUR/EN : Β1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): TUR/EN : Β2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*12
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*8
Διορίες Application: 15 ΜΑΥ / 15 NOV
Jan Albrecht Music and Art Academy Banska Stiavnica - Σλοβακία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Σλοβακία
Κωδικός Erasmus: SK BANSK- S01
Ίδρυμα: Jan Albrecht Music and Art Academy Banska Stiavnica
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): SL/EN : B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): SL/EN : B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 1*5
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 1JUNE/ 1DEC
Επικοινωνία:
Jan Kochanowski University - Πολωνία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Πολωνία
Κωδικός Erasmus: PL KIELCE02
Ίδρυμα: Jan Kochanowski University
Τμήμα: Education(Department of English Studies)
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 232
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): POL/ EN:Β1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): POL /EN:C1
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Διορίες Application: 30 JUNE / 15 JAN
Jazeps Vitols Latvian Academy of Music - Λετονία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Λετονία
Κωδικός Erasmus: LV RIGA05
Ίδρυμα: Jazeps Vitols Latvian Academy of Music
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215 114
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): LT/EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): LT/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 3*15
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 15 MAY/ 15 NOV
Johannes-Gutenberg-Universitat Mainz - Γερμανία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D MAINZ01
Ίδρυμα: Johannes-Gutenberg-Universitat Mainz
Σχολή: Faculty 06 / Translation Studies
Τμήμα: Dept. of Translation/Interpretation
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 223
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER:Β1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER/ΕΝ:Β2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 8*40
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 15 JUL/ 15 JAN
Joseph Haydn Konservatorium des Landes Burgenland, Eisenstadt - Αυστρία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Αυστρία
Κωδικός Erasmus: A EISENST05
Ίδρυμα: Joseph Haydn Konservatorium des Landes Burgenland, Eisenstadt
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER:B1, EN:B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): to be agreed upon
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*8
Διορίες Application: 1 MAY/ 1 DEC
Επικοινωνία:
Karoli Gaspar University of the Reformed Church in Hungary - Ουγγαρία - Τμήμα Ιστορίας
Χώρα: Ουγγαρία
Κωδικός Erasmus: HU BUDAPES10
Ίδρυμα: Karoli Gaspar University of the Reformed Church in Hungary
Σχολή: Faculty of Humanities
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ιστορίας
Κωδικός ISCED: 0225
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN/HUN/SP:B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN/HUN/SP:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Διορίες Application: 30MAY/ 30 NOV
Επικοινωνία:
Katholische Universität Einstätt-Ingolstadt - Γερμανία - Τμήμα Ιστορίας
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D EICHSTA01
Ίδρυμα: Katholische Universität Einstätt-Ingolstadt
Σχολή: Faculty of Languages and Literatures/Classical Philology
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ιστορίας
Κωδικός ISCED: 230
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): DE:Β1, ΕΝ:B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): DE/EN:C1
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): tbd
Διορίες Nomination: 15 MAY/ 15 NOV
Επικοινωνία:
incoming@ku.de, Incomings
Παρατηρήσεις:
on-line application
KU Leuven-Antwerp Campus (former Lessius Hogeschool-Αntwerpen) - Βέλγιο - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Βέλγιο
Κωδικός Erasmus: B LEUVEN01
Ίδρυμα: KU Leuven-Antwerp Campus (former Lessius Hogeschool-Αntwerpen)
Τμήμα: Dept. of Applied Language Studies
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 223
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN:Β2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN:Β2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Nomination: 30 APR / 1 OCT
Επικοινωνία:
int.arts.antwerp@kuleuven.be, D.C.
wim.coudenys@arts.kuleuven.be, Exchange / Academic Coordinator for I.R.
Παρατηρήσεις:

BA in Applied Languages Studies and MA in Multilingual Communication located in Brussels campus.

Antwerp Campus offers a parallel BA in Applied Language Studies in Dutch, including many courses taught in various foreign languages and  MA programmes in Translation, Interpreting and Multilingual Communication (with a strong focus on Dutch) (extra 2 positions)

Leibniz University Hannover - Γερμανία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D HANNOVE01
Ίδρυμα: Leibniz University Hannover
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 0232- Literature and Linguistics
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 1*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*20
Διορίες Nomination: 30/4- 31/10
Διορίες Application: 31/05- 30/11
Leopold-Franzens-Universitat Innsbruck - Αυστρία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Αυστρία
Κωδικός Erasmus: A INNSBRU01
Ίδρυμα: Leopold-Franzens-Universitat Innsbruck
Σχολή: Institut fur Translationswissenschaft
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 223
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER:Β1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER:Β2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*5 or 1*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 15 JULY /15 DEC
Επικοινωνία:
Lithuanian Academy of Music and Theatre-Vilnius - Λιθουανία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Λιθουανία
Κωδικός Erasmus: LT VILNIUS05
Ίδρυμα: Lithuanian Academy of Music and Theatre-Vilnius
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): LIT/EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): LIT/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 1*5
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 15 MAY/ 15 NOV
Επικοινωνία:
Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen (LMU) - Γερμανία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D MUNCHEN01
Ίδρυμα: Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen (LMU)
Σχολή: Institut fur Byzantinistik, Byzantinische Kunstgeschichte und Neograezistik
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER/ΕΝ:Β1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER/ΕΝ:Β1
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 1*5
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Nomination: 15 APR/ 15 OCT
Διορίες Application: 15 ΜΑΥ/ 15 NOV
Παρατηρήσεις:
Nomination tool: www.lmu.de/international/incoming/nomination
Lusofona University - Πορτογαλία - Τμήμα Τουρισμού
Χώρα: Πορτογαλία
Κωδικός Erasmus: P LISBOA52
Ίδρυμα: Lusofona University
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Τουρισμού
Κωδικός ISCED: 1015- Tourism
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN: B1
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*12
Διορίες Nomination: 29 MAY/ 30 SEPT
Διορίες Application: 30 JUNE/31 OCT
Παρατηρήσεις:

English Course Catalogue:

 

https://www.dropbox.com/sh/kjezxg6yzc6e2wo/AABRbZ_-J6lFsjZoQ2WIUmuha?dl=0

Marmara University - Τουρκία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR ISTANBU05
Ίδρυμα: Marmara University
Σχολή: Faculty of Arts and Sciences
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 023 0223
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): TUR/EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): TUR/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Διορίες Nomination: 15 MAY/ 25 OCT
Masaryk University - Τσεχία - Τμήμα Ιστορίας
Χώρα: Τσεχία
Κωδικός Erasmus: CZ BRNO05
Ίδρυμα: Masaryk University
Σχολή: Faculty of Arts-Department of Classical Studies
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ιστορίας
Κωδικός ISCED: 021 022
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): CZ/EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): CZ/EN: B1
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*12
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Nomination: 15 JUNE/ 15 NOV
Διορίες Application: 15 JULY/ 1 DEC
Metropolia University of Applied Sciences - Φινλανδία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Φινλανδία
Κωδικός Erasmus: SF HELSINK41
Ίδρυμα: Metropolia University of Applied Sciences
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN : B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN : B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 3*40
Διορίες Nomination: 1 MAY/ 1 NOV
Διορίες Application: 1 MAY/ 1 NOV
Music and Arts University of the City of Vienna - Αυστρία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Αυστρία
Κωδικός Erasmus: A WIEN52
Ίδρυμα: Music and Arts University of the City of Vienna
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER/EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER/EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Διοικητικού Προσωπικού (STT): GER/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 1-3*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*8
Διορίες Application: 1 APR
Επικοινωνία:
Musikhochschule Lubeck - Γερμανία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D LUBECK02
Ίδρυμα: Musikhochschule Lubeck
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER/EN:B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 1 APR / 1 DEC
National University of Music Bucharest - Ρουμανία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Ρουμανία
Κωδικός Erasmus: RO BUCURES03
Ίδρυμα: National University of Music Bucharest
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): RO/EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): RO/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 1*9
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 1 MAY/1 NOV
Επικοινωνία:
Norwegian University of Science and Technology (NTNU) - Νορβηγία - Τμήμα Πληροφορικής
Χώρα: Νορβηγία
Κωδικός Erasmus: N TRONDHE01
Ίδρυμα: Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Σχολή: Information and Communication Technologies (ICTs)
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής
Κωδικός ISCED: 061
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*20
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Διορίες Application: 1 MAY/ 1OCT
Επικοινωνία:
OKAN University - Τουρκία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR ISTANBU22
Ίδρυμα: OKAN University
Σχολή: D34Fac.of Arts & Sciences D37
Τμήμα: Translation Studies Department
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 223
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): TUR/EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): TUR/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*24
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 1 JULY / 1 DEC
Επικοινωνία:
Open University of Cyprus (OUC) - Κύπρος - Τμήμα Τουρισμού
Χώρα: Κύπρος
Κωδικός Erasmus: CY LEFKOSI01
Ίδρυμα: Open University of Cyprus (OUC)
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Τουρισμού
Κωδικός ISCED: 0311/ 04 Economics/business
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GR/EN B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GR/EN B2
Απαιτήσεις γλώσσας Διοικητικού Προσωπικού (STT): GR/EN B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*5 days
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 2*5 days
Διορίες Nomination: June 15/October 1
Διορίες Application: July 31/ November 30 (to be additionally confirmed)
Επικοινωνία:
Opole University - Πολωνία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Πολωνία
Κωδικός Erasmus: PL OPOLE01
Ίδρυμα: Opole University
Σχολή: Faculty of Philology
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 230
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): POL/ EN:Β2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): POL /EN:C1
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Διορίες Application: 15 JUNE / 15 DEC
Ostfold College - Halden - Νορβηγία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Νορβηγία
Κωδικός Erasmus: N HALDEN02
Ίδρυμα: Ostfold College - Halden
Τμήμα: Dept. of Foreign Languages & Social Sciences
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 23
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN/GER: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN/GER: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 1*6
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Nomination: 15 APRIL/ 15 OCT
Διορίες Application: 1 NOV / 1 MAY
Ovidius University of Constanta - Ρουμανία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Ρουμανία
Κωδικός Erasmus: RO CONSTAN02
Ίδρυμα: Ovidius University of Constanta
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 23
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): RO/EN B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): RO/EN B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10 (UG) 1*10 (D)
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Nomination: 01 JULY / 01 DEC
Διορίες Application: 15 JULY/ 15 DEC
Επικοινωνία:
erasmus@univ-ovidius.ro, I.R.
cpoffice@univ-ovidius.ro, Erasmus Office Assistant
Padagogische Hochschule Wien - Αυστρία - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Χώρα: Αυστρία
Κωδικός Erasmus: A WIEN09
Ίδρυμα: Padagogische Hochschule Wien
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 0232, 011
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): DE: B2+, EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): DE: B2+, EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*5 days
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*5 days
Διορίες Nomination: MAY/NOV
Διορίες Application: MAY/NOV
Polytechnic Institute of Guarda - Πορτογαλία - Τμήμα Τουρισμού
Χώρα: Πορτογαλία
Κωδικός Erasmus: P GUARDA01
Ίδρυμα: Polytechnic Institute of Guarda
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Τουρισμού
Κωδικός ISCED: 1015
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): PORT: A2 EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): PORT: A2 EN: B1
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 4*20
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Επικοινωνία:
Polytechnic Institute of Guarda - Πορτογαλία - Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Χώρα: Πορτογαλία
Κωδικός Erasmus: P GUARDA01
Ίδρυμα: Polytechnic Institute of Guarda
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Κωδικός ISCED: 414
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): PORT: A2 EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): PORT: A2 EN: B1
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 4*20
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Επικοινωνία:
Polytechnic Institute of Leiria (IPL) - Πορτογαλία - Τμήμα Περιβάλλοντος
Χώρα: Πορτογαλία
Κωδικός Erasmus: P LEIRIA01
Ίδρυμα: Polytechnic Institute of Leiria (IPL)
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Περιβάλλοντος
Κωδικός ISCED: 21
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): PORT/ EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): PORT/ EN: B1
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 6*30
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*8
Διορίες Application: 31 MAY/ 30 NOV
Επικοινωνία:
Royal Academy of Musik, Aarhus, Aalborg - Δανία - Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Χώρα: Δανία
Κωδικός Erasmus: DK AARHUS05
Ίδρυμα: Royal Academy of Musik, Aarhus, Aalborg
Τμήμα: Pop & Jazz Department, Aalborg
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικός ISCED: 215
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): DANISH/EN:B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): DANISH/EN:B2
Απαιτήσεις γλώσσας Διοικητικού Προσωπικού (STT): DANISH/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 3*15
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*8
Διορίες Application: 5 MARCH
Επικοινωνία:
Σελίδα 2 / 5 : <<<>>>
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας