ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Σελίδα 1 / 2 : >>>
Adana Science and Technology University - Τουρκία
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR ADANA02
Ίδρυμα: Adana Science and Technology University
Τμήμα: Department of Translating and Interpreting
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 231
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): TUR/EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): TUR/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Διορίες Nomination: 15 JUNE / 15 NOV
Διορίες Application: 30 DAYS AFTER NOMINATION
Επικοινωνία:
Amasya University - Τουρκία
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR AMASYA01
Ίδρυμα: Amasya University
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN/TR: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN/TR: B2, C1
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Διορίες Nomination: 30 MAY/30 NOV
Διορίες Application: 30 JUNE/30 DEC
Επικοινωνία:
Babes- Bolyai University of Cluj Napoca - Ρουμανία
Χώρα: Ρουμανία
Κωδικός Erasmus: RO CLUJNAP01
Ίδρυμα: Babes- Bolyai University of Cluj Napoca
Σχολή: Faculty of Letters
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 023 223
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 4*20
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Διορίες Nomination: 15 JUNE/ 1 NOV
Διορίες Application: 15 JULY/ 15 NOV
Επικοινωνία:
Baskent University - Τουρκία
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR ANKARA 06
Ίδρυμα: Baskent University
Σχολή: Translation and Interpretating
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 023 0223
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): TUR/EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): TUR/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Διορίες Nomination: 15 MAY / 15 NOV
Διορίες Application: 30 JULY / 30 NOV
Επικοινωνία:
Bolu Abant Izzet Abant Baysal University - Τουρκία
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR BOLU01
Ίδρυμα: Bolu Abant Izzet Abant Baysal University
Τμήμα: Translation and Interpreting Department
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 023 223
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN/TR : B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN/TR : B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*12
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Διορίες Application: 15 JUNE/ 15 NOV
Επικοινωνία:
Freie Universitat Berlin - Γερμανία
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D BERLIN 01
Ίδρυμα: Freie Universitat Berlin
Τμήμα: Institut fur Greek Languages and Literature
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 232
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER:Β1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER:Β2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 1 MAY / 1 NOV
Gazi Universuty - Τουρκία
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR ANKARA02
Ίδρυμα: Gazi Universuty
Σχολή: Faculty of Arts, Department of Translating and Interpreting
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 232
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): TUR/EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): TUR/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10 (UG) 1*5 (PG) 1 (D)
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*8
Διορίες Application: 15 JUNE / 15 NOV
Hochschule Bremerhaven - Γερμανία
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D BREMERH01
Ίδρυμα: Hochschule Bremerhaven
Σχολή: University of Applied Sciences
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 1015
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER/ΕΝ:Β2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER/ΕΝ:Β2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*12
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 15 MAY / 15 NOV
Επικοινωνία:
Παρατηρήσεις:

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΌΝΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ- ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΞΓΜΔ

Istanbul Universitesi - Τουρκία
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR ISTANBU03
Ίδρυμα: Istanbul Universitesi
Σχολή: Faculty of Letters
Τμήμα: English Translation and Interpreting Department
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 223
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): TUR/EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): TUR/EN: B1
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 4*20
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 15 JUNE / 15 NOV
Jan Kochanowski University - Πολωνία
Χώρα: Πολωνία
Κωδικός Erasmus: PL KIELCE02
Ίδρυμα: Jan Kochanowski University
Τμήμα: Education(Department of English Studies)
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 232
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): POL/ EN:Β1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): POL /EN:C1
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Διορίες Application: 30 JUNE / 15 JAN
Johannes-Gutenberg-Universitat Mainz - Γερμανία
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D MAINZ01
Ίδρυμα: Johannes-Gutenberg-Universitat Mainz
Σχολή: Faculty 06 / Translation Studies
Τμήμα: Dept. of Translation/Interpretation
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 223
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER:Β1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER/ΕΝ:Β2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 8*40
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 15 JUL/ 15 JAN
KU Leuven-Antwerp Campus (former Lessius Hogeschool-Αntwerpen) - Βέλγιο
Χώρα: Βέλγιο
Κωδικός Erasmus: B LEUVEN01
Ίδρυμα: KU Leuven-Antwerp Campus (former Lessius Hogeschool-Αntwerpen)
Τμήμα: Dept. of Applied Language Studies
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 223
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN:Β2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN:Β2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Nomination: 30 APR / 1 OCT
Επικοινωνία:
int.arts.antwerp@kuleuven.be, D.C.
wim.coudenys@arts.kuleuven.be, Exchange / Academic Coordinator for I.R.
Παρατηρήσεις:

BA in Applied Languages Studies and MA in Multilingual Communication located in Brussels campus.

Antwerp Campus offers a parallel BA in Applied Language Studies in Dutch, including many courses taught in various foreign languages and  MA programmes in Translation, Interpreting and Multilingual Communication (with a strong focus on Dutch) (extra 2 positions)

Leibniz University Hannover - Γερμανία
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D HANNOVE01
Ίδρυμα: Leibniz University Hannover
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 0232- Literature and Linguistics
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 1*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*20
Διορίες Nomination: 30/4- 31/10
Διορίες Application: 31/05- 30/11
Leopold-Franzens-Universitat Innsbruck - Αυστρία
Χώρα: Αυστρία
Κωδικός Erasmus: A INNSBRU01
Ίδρυμα: Leopold-Franzens-Universitat Innsbruck
Σχολή: Institut fur Translationswissenschaft
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 223
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER:Β1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER:Β2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*5 or 1*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 15 JULY /15 DEC
Επικοινωνία:
Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen (LMU) - Γερμανία
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D MUNCHEN01
Ίδρυμα: Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen (LMU)
Σχολή: Institut fur Byzantinistik, Byzantinische Kunstgeschichte und Neograezistik
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER/ΕΝ:Β1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER/ΕΝ:Β1
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 1*5
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Nomination: 15 APR/ 15 OCT
Διορίες Application: 15 ΜΑΥ/ 15 NOV
Παρατηρήσεις:
Nomination tool: www.lmu.de/international/incoming/nomination
Marmara University - Τουρκία
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR ISTANBU05
Ίδρυμα: Marmara University
Σχολή: Faculty of Arts and Sciences
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 023 0223
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): TUR/EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): TUR/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Διορίες Nomination: 15 MAY/ 25 OCT
OKAN University - Τουρκία
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR ISTANBU22
Ίδρυμα: OKAN University
Σχολή: D34Fac.of Arts & Sciences D37
Τμήμα: Translation Studies Department
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 223
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): TUR/EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): TUR/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*24
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 1 JULY / 1 DEC
Επικοινωνία:
Opole University - Πολωνία
Χώρα: Πολωνία
Κωδικός Erasmus: PL OPOLE01
Ίδρυμα: Opole University
Σχολή: Faculty of Philology
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 230
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): POL/ EN:Β2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): POL /EN:C1
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Διορίες Application: 15 JUNE / 15 DEC
Ostfold College - Halden - Νορβηγία
Χώρα: Νορβηγία
Κωδικός Erasmus: N HALDEN02
Ίδρυμα: Ostfold College - Halden
Τμήμα: Dept. of Foreign Languages & Social Sciences
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 23
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN/GER: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN/GER: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 1*6
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Nomination: 15 APRIL/ 15 OCT
Διορίες Application: 1 NOV / 1 MAY
Ovidius University of Constanta - Ρουμανία
Χώρα: Ρουμανία
Κωδικός Erasmus: RO CONSTAN02
Ίδρυμα: Ovidius University of Constanta
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 23
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): RO/EN B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): RO/EN B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10 (UG) 1*10 (D)
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Nomination: 01 JULY / 01 DEC
Διορίες Application: 15 JULY/ 15 DEC
Επικοινωνία:
erasmus@univ-ovidius.ro, I.R.
cpoffice@univ-ovidius.ro, Erasmus Office Assistant
Padagogische Hochschule Wien - Αυστρία
Χώρα: Αυστρία
Κωδικός Erasmus: A WIEN09
Ίδρυμα: Padagogische Hochschule Wien
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 0232, 011
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): DE: B2+, EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): DE: B2+, EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*5 days
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*5 days
Διορίες Nomination: MAY/NOV
Διορίες Application: MAY/NOV
State University of Applied Sciences in Raciborz - Πολωνία
Χώρα: Πολωνία
Κωδικός Erasmus: PL RACIBOR01
Ίδρυμα: State University of Applied Sciences in Raciborz
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 023 0223
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): POL/ EN:Β1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): POL/ EN:Β2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Διορίες Application: 15 JUNE / 15 NOV
T.C.Ankara Haci Bayram Veli University - Τουρκία
Χώρα: Τουρκία
Κωδικός Erasmus: TR ANKARA24
Ίδρυμα: T.C.Ankara Haci Bayram Veli University
Τμήμα: Department of Translation and Interpreting Studies
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 23
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): TUR/EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): TUR/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 3*15
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Διορίες Application: 30 JUNE / 30 NOV
Επικοινωνία:
Universidad de Granada - Ισπανία
Χώρα: Ισπανία
Κωδικός Erasmus: E GRANADA01
Ίδρυμα: Universidad de Granada
Σχολή: Facultad de Traduccion e Interpretacion
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 223
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): ES: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): ES: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 3*27
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Nomination: UP TO APRIL 1
Διορίες Application: 1 APR - 15 MAY / 1 -31 OCT
Επικοινωνία:
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria - Ισπανία
Χώρα: Ισπανία
Κωδικός Erasmus: E LAS-PAL01
Ίδρυμα: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Σχολή: Fac.of Humanities - Grado en Traduccion e Interpetacion
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 223
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): ES: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): ES:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 1*6
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*8
Διορίες Application: 31 MAY / 30 NOV
Επικοινωνία:
Universidad de Malaga - Ισπανία
Χώρα: Ισπανία
Κωδικός Erasmus: E MALAGA01
Ίδρυμα: Universidad de Malaga
Σχολή: Facultad de Filosofia y Lettras
Τμήμα: Depto de Traduccion e Interpretacion
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 223
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): ES /Some courses EN: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): ES:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 4*24
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Nomination: 01 JUNE / 01 NOV
Διορίες Application: 30 JUNE/ 30 NOV
Universidad de Salamanca - Ισπανία
Χώρα: Ισπανία
Κωδικός Erasmus: E SALAMAN02
Ίδρυμα: Universidad de Salamanca
Σχολή: Facultad de Traduccion y Documentacion
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 223
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): ES: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): ES:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 1*6
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Nomination: 15 JULY (ALL)
Διορίες Application: 15 JULY / 15 JAN
Επικοινωνία:
rrii@usal.es, I.R.
erasmus@usal.es, Incomings
mthg@usal.es
movilidad.ftd@usal.es, Deputy Dean for Mobility
Universidad de Valladolid - Ισπανία
Χώρα: Ισπανία
Κωδικός Erasmus: E VALLADO01
Ίδρυμα: Universidad de Valladolid
Σχολή: Facultad de Traduccion i d' Interpretacion
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 223
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): ES: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): ES:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 3*27
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*10 or2*18
Διορίες Nomination: 30 APR / 30 OCT
Διορίες Application: 30 MAY/30 NOV
Universidad Internacional de Valencia- VIU - Ισπανία
Χώρα: Ισπανία
Κωδικός Erasmus: E VALENCI104
Ίδρυμα: Universidad Internacional de Valencia- VIU
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 0232- Languages
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): Spanish: B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): Spanish: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Διοικητικού Προσωπικού (STT): Spanish: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 5*25
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*5
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*5
Διορίες Nomination: 1 JUNE/ 15 NOV
Διορίες Application: 30 JUNE/30 NOV
Επικοινωνία:
Universita Ca' Foscari di Venezia - Ιταλία
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I VENEZIA01
Ίδρυμα: Universita Ca' Foscari di Venezia
Τμήμα: Dept.of Humanities
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 23
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT/EN:B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*12
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Nomination: 1 APRL/1 OCT
Διορίες Application: 30 APR / 30 OCT
Universita degli Studi di Verona - Ιταλία
Χώρα: Ιταλία
Κωδικός Erasmus: I VERONA01
Ίδρυμα: Universita degli Studi di Verona
Σχολή: Facolta di Lingue e Letterature Straniere
Τμήμα: Filologia, Letteratura e Linguistica
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 223
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): IT/EN:B1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): IT/EN:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 3*27
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Nomination: 1 JUNE/1 NOV
Διορίες Application: 15 JUNE/15NOV
Universitaet Wurzburg - Γερμανία
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D WURZBUR01
Ίδρυμα: Universitaet Wurzburg
Σχολή: German, Museology, Ethnology
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 23
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER/ΕΝ:Β1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER/ΕΝ:Β2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*12
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Nomination: 30 APR/ 30 NOV
Διορίες Application: 15 JUNE/ 15 JAN
Universitat des Saarlandes - Γερμανία
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D SAARBRU 01
Ίδρυμα: Universitat des Saarlandes
Τμήμα: Department of Language Science and Technology
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 223
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER:Β1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER:Β2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*12
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Application: 15 JUNE / 15 DEC
Universitat Hildesheim - Γερμανία
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D HILDESH01
Ίδρυμα: Universitat Hildesheim
Σχολή: Fachbereich 3: Sprach- und Informationswissenschaften
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 23
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER:Β1, EN: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER/ΕΝ:Β2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 18
Διορίες Nomination: 15 ΜΑΥ / 15 NOV
Διορίες Application: 1 JULY / 1 JAN
Universitat Jaume I (UJI) - Ισπανία
Χώρα: Ισπανία
Κωδικός Erasmus: E CASTELL01
Ίδρυμα: Universitat Jaume I (UJI)
Σχολή: Translation & Interpretation
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 0230- Translation & Interpreting
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): Catalan A2, Spanish A2, English B1 certificate required
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): Spanish: B2
Απαιτήσεις γλώσσας Διοικητικού Προσωπικού (STT): Spanish: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*10
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*5
Θέσεις/Μήνες Διοικητικού Προσωπικού (STT): 1*5
Διορίες Nomination: 15 JUNE/ 15NOV
Διορίες Application: 1 JULY/ 1 DEC
Επικοινωνία:
Παρατηρήσεις:

Most courses taught in Spanish- 6% of courses taught in English, 18% of courses taught in Catalan.

List of English taught courses

https://www.dropbox.com/s/d6p6mg07u9o8659/englishcoursesupdatejanuary2021_UJI%20Castellon.pdf?dl=0

Universitat Kassel - Γερμανία
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D KASSEL01
Ίδρυμα: Universitat Kassel
Τμήμα: Department 02 - Institut fur Anglistik und Amerikanistik
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 0223 0222 (for staff)
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): EN/GER: C1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): EN/GER: C1
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 1*6
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*8
Διορίες Application: 15 JULY / 15 JAN
Universitat Paderborn - Γερμανία
Χώρα: Γερμανία
Κωδικός Erasmus: D PADERBO01
Ίδρυμα: Universitat Paderborn
Σχολή: Fac.of Arts & Humantities
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 223
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): GER/ΕΝ:Β1
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): GER/ΕΝ:Β2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 1*6
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 1*8
Διορίες Nomination: 15 APR- 15 MAY, 15 OCT-15 NOV
Διορίες Application: 02 MAY - 01 JUNE, 1 NOV - 1 DEC
Παρατηρήσεις:

on-line nomination

Université Clermont Auvergne - Γαλλία
Χώρα: Γαλλία
Κωδικός Erasmus: F CLERMON02
Ίδρυμα: Université Clermont Auvergne
Σχολή: Faculty of Languages, Culture and Communication (LCC)
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 23
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): FR/EN: B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*12
Διορίες Nomination: 30 APRIL/ 1 NOV
Διορίες Application: 15 MAY/ 15 NOV
Université Cote d' Azur - Γαλλία
Χώρα: Γαλλία
Κωδικός Erasmus: F-NICE42
Ίδρυμα: Université Cote d' Azur
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 023 223
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές, Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): FR:B2
Απαιτήσεις γλώσσας Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): FR:B2
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 2*12
Θέσεις/Μήνες Εκπαιδευτικού Προσωπικού (STA): 2*16
Διορίες Application: 30 JUNE/30 NOV
Université de Mons - Βέλγιο
Χώρα: Βέλγιο
Κωδικός Erasmus: B MONS21
Ίδρυμα: Université de Mons
Σχολή: Fac.de Traduction & d'Interpretation
Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κωδικός ISCED: 23
Τύπος Κινητικότητας: Φοιτητές
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις γλώσσας Φοιτητών (SMS): FR:B1
Θέσεις/Μήνες Φοιτητών (SMS): 1*6
Διορίες Nomination: WINTER TERM AND FULL YEAR 15 MAY/ SPRING TERM 15 OCT
Διορίες Application: 31 MAY / 15 NOV
Επικοινωνία:
sarah.graindorge@umons.ac.be, Administrative Coordinator
christine.michaux@umons.ac.be, Faculty Coordinator
Frankline.VASSART@umons.ac.be, Incoming Mobility Officer
relint@umons.ac.be, I.R.
geraldine.berger@umons.ac.be, E.I.C.
Σελίδα 1 / 2 : >>>
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας