ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Διεύθυνση Τμήματος: Ιωάννου Θεοτόκη 72
Ταχ/κή Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72 - Τ.Θ. 663
49100 Κέρκυρα

Διονυσία Καρβούνη (Προϊσταμένη Τμήματος)
Τηλ.: 26610 87608, 26610 87607
Ε-mail: int_rel@ionio.gr

E-mail: erasmus@ionio.gr

E-mail: eras-inc@ionio.gr


Ώρες υποδοχής κοινού: ΔΕ-ΤΕ-ΠΑ, 10:00 - 12:00