Πρόγραμμα

 

 

Δευτέρα
8/7/2019

Τρίτη
9/7/2019

Τετάρτη
10/7/2019

Πέμπτη
11/07/2019

Παρασκευή
12/07/2019

Σάββατο
13/07/2019

07.00-07.30

Προσέλευση

Εκδρομή (Μυστράς)

07:30-09:00

Στρωματογραφία

Στρωματογραφία

Ανασκαφικές τεχνικές

Σωστικά μέτρα στην ανασκαφή

Εισαγωγή στην προληπτική συντήρηση

09:00-10:00

Τεκμηρίωση - Ημερολόγιο

Τεκμηρίωση - Ημερολόγιο

Νέες τεχνολογίες

Σωστικά μέτρα

Υλικά αποθήκευσης

10:00-11:00

Σχέδιο - Φωτογράφιση

Σχέδιο - Φωτογράφιση

Διαχείριση αρχαιολογικών έργων

Φυσικοχημικές αναλύσεις για τη μελέτη ευρημάτων

Καταγραφή & ρύθμιση περιβαλλοντικών παραμέτρων

11:00-11:30

Διάλειμμα

11:30-13:00

Νέες τεχνολογίες

Νέες τεχνολογίες

Μηχανισμοί διατήρησης

Τεχνικές απομάκρυνσης ευρημάτων

Μέθοδοι & υλικά αποθήκευσης ανόργανων υλικών

13:00-14:00

Διαχείριση αρχαιολογικών έργων

Διαχείριση αρχαιολογικών έργων

Μηχανισμοί διατήρησης

Τεχνικές απομάκρυνσης ευρημάτων

Μέθοδοι & υλικά αποθήκευσης οργανικών υλικών

Ενημέρωση: 14-02-2019
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας