Σχετικά
page image

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας (ΤΑΒΜ) του Ιονίου Πανεπιστημίου διοργανώνουν για πρώτη φορά από κοινού το Θερινό Σχολείο με θέμα Ανασκαφικές τεχνικές, πρώτα σωστικά μέτρα & προληπτική συντήρηση στον αρχαιολογικό χώρο του Αμυκλαίου Σπάρτης μεταξύ 8-12 Ιουλίου 2019.

Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε φοιτητές και πτυχιούχους αρχαιολογίας, συντήρησης έργων τέχνης και αρχαιοτήτων, μουσειολογίας, αρχιτεκτονικής και διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στην ανασκαφή του Αμυκλαίου, ένα από τα σημαντικότερα ιερά της αρχαίας Σπάρτης http://www.amyklaion.gr.

Σκοπός του Θερινού Σχολείου είναι να διδάξει τους ενδιαφερόμενους σύγχρονες τεχνικές ανασκαφής, τεκμηρίωσης και διάσωσης των αρχαιολογικών ευρημάτων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, στον χώρο της ανασκαφής. Το πρόγραμμα καλύπτει όλο το εύρος των εργασιών μίας ανασκαφής και περιλαμβάνει σύγχρονες τεχνικές για την καταγραφή και διατήρηση των αρχιτεκτονικών και των κινητών ευρημάτων. Ιδιαίτερο βάρος δίδεται στην κατανόηση της στρωματογραφίας και της αποτύπωσης της ανασκαφής καθώς και των τεχνικών διάσωσης, αφαίρεσης από το σκάμμα, μεταφοράς και αποθήκευσης των κινητών ευρημάτων με θεωρητικά και πρακτικά μέσα.


Ημερομηνίες διεξαγωγής: 8 έως 12 Ιουλίου 2019
Τόπος διεξαγωγής: Αρχαιολογικός χώρος Αμυκλαίου, Σπάρτη
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 12 άτομα (ελάχιστος 10)

Διοργάνωση και διδασκαλία:
Επικ. Καθ. Σταύρος Βλίζος, Διευθυντής του Ερευνητικού Προγράμματος Αμυκλών και Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας-Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Επικ. Καθ. Χρήστος Καρύδης και Επικ. Καθ. Παναγιώτα Μαντή, Τμήμα Περιβάλλοντος, Κατεύθυνσης Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης- Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Ενημέρωση: 14-02-2019
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας