Διαδικασία τακτοποίησης της ετήσιας συνδρομή στην ΕΔΙΠ για το 2024

Οι διδάσκουσες/διδάσκοντες, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που ΔΕΝ είχαν τακτοποιήσει την ετήσια συνδρομή για το έτος 2024, κατά τις πρόσφατες εκλογές ανάδειξης Δ.Σ. της ΕΔΙΠ (Φεβρουάριος 2024) και επιθυμούν να το κάνουν τώρα,ώστε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των ταμειακώς εντάξει μελών της Ε.Δ.Ι.Π., και να συμμετέχουν ενεργά και με δικαίωμα ψήφου στις διαδικασίες και δράσεις του Συλλόγου μας, θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στο συνημμένο κείμενο.