Απόφαση της ΠΟΣΔΕΠ για προσφυγή κατά της συνταγματικότητας του νέου νόμου 5094

Απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ, για προσφυγή κατά της συνταγματικότητας του νέου νόμου 5094, 15-3-2024