Ψήφισμα της έκτακτης γενικής συνέλευσης της ΕΔΙΠ – 07/03/2024

Ψήφισμα της έκτακτης γενικής συνέλευσης της Ενωσης Διδασκόντων Ιονίου Πανεπιστημίου (Πέμπτη 07/03/2024)