Απόφαση ΔΣ ΕΔΙΠ σχετικά με την απεργία στις 7-8 Μαρτίου και την σύγκλιση επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Απόφαση ΔΣ ΕΔΙΠ σχετικά με την απεργία στις 7-8 Μαρτίου και την σύγκλιση επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης