Επικοινωνία

  Ταχυδρομική διεύθυνση:
  Ένδειξη: «Για την ΕΔΙΠ»
  Πλατεία Τσιριγώτη 7
  Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
  Εργαστήριο Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
  Κτήριο «Αρεταίος»

  Τηλέφωνο:
  26610 87757