Εκλογές

Η σελίδα αυτή φιλοξενεί πληροφορίες για τις εκλογικές διαδικασίες της ΕΔΙΠ.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εκλογών ΔΣ – Φεβρουάριος 2024

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εκλογών ΕΕ – Φεβρουάριος 2024

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εκλογών Αντιπροσώπων για το Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ – Ιανουάριος 2024

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εκλογών ΔΣ – Φεβρουάριος 2023

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εκλογών ΔΣ – Δεκέμβριος 2021

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εκλογών ΕΕ – Δεκέμβριος 2021

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εκλογών ΠΟΣΔΕΠ – Δεκέμβριος 2021

Ανακοίνωση Εφορευτικής Επιτροπής Εκλογών – Δεκέμβριος 2021

Ανακοίνωση Εκλογών – Δεκέμβριος 2021

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εκλογών – Νοέμβριος 2020

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εκλογών – Ιούνιος 2019

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εκλογών – Ιούνιος 2018

Ανακοίνωση Εκλογών – Ιούνιος 2018

Τελική – Διορθωτική Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εκλογών – Ιούνιος 2017

Τελικά αποτελέσματα εκλογών ΕΔΙΠ – Ιούνιος 2017

Τελικά αποτελέσματα εκλογών ΕΔΙΠ – Μάιος 2016