Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Θερινό Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας και Ελληνικού Πολιτισμού

Το Θερινό Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου απευθύνεται σε νέους του απόδημου ελληνισμού, 18-35 ετών και φοιτητές του εξωτερικού με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ελληνική γλώσσα, ιστορία και πολιτισμό, που ενδιαφέρονται να έλθουν σε επαφή ή να εμπλουτίσουν/διευρύνουν τις γνώσεις τους στην ελληνική γλώσσα και πολιτισμό.
Τα μαθήματα θα διεξαχθούν στους χώρους του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, και θα ολοκληρωθούν σε διάστημα δύο εβδομάδων, από τις 07 έως τις 22 Ιουλίου 2018.
Οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας θα είναι 24 και ο συνολικός αριθμός ωρών διδασκαλίας 48. Οι διδάσκοντες θα είναι Καθηγητές του Ιονίου Πανεπιστημίου και ειδικοί συνεργάτες προερχόμενοι κυρίως από τον ακαδημαϊκό χώρο.
Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου θα περιλαμβάνει μαθήματα, ξεναγήσεις στα πολιτιστικά αξιοθέατα του νησιού, βιωματικές δράσεις και εκδρομές.

Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και ιστορίας
Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί
Ελληνική παραδοσιακή και σύγχρονη μουσική
Διαλέξεις και βιωματικά σεμινάρια
Επισκέψεις και ξεναγήσεις
Εκδρομές

ΚΕΡΚΥΡΑ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ του 2018