Πλατφόρμα διαβουλεύσεων Ιονίου Πανεπιστημίου

Οδηγίες

Στις διαβουλεύσεις του Ιονίου Πανεπιστημίου συμμετέχουν φοιτητές, διδακτικό προσωπικό ή άλλο προσωπικό του Ιδρύματος. Για να αποκτήσετε πρόσβαση πρέπει πρώτα να ταυτοποιηθείτε με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό.

Διαθέσιμες διαβουλεύσεις

Εσωτερικός Κανονισμός ΙΠ 2021 - (301 σχόλια)

22/02/2021 00:00:00 → 03/03/2021 23:59:59
Προσβάσιμη αν είστε: Φοιτητής, Διδακτικό προσωπικό, Προσωπικό

Οδηγός χρηματοδότησης ΕΛΚΕ 2021 - (3 σχόλια)

07/06/2021 09:00:00 → 17/06/2021 23:59:59
Προσβάσιμη αν είστε: Διδακτικό προσωπικό, Προσωπικό