Σύνδεση στο παρουσιολόγιο

Για σύνδεση στο σύστημα συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα. Η εφαρμογή χρησιμοποιείται μόνο όταν βρίσκεστε ήδη στην αίθουσα του μαθήματος. Χρησιμοποιείστε τα ιδρυματικά σας στοιχεία.



Το όνομα χρήστη σας (πρώτο μέρος της διεύθυνσής σας στο @ionio.gr).


(μην συμπληρώσετε αυτό το πεδίο)


Αυτός που χρησιμοποιείτε και στο Webmail.